Hertenpark

Ook is van Driel landschapsbeheer maatschappelijk betrokken bij verschillende projecten, o.a. een hertenpark in Klundert in samenwerking met de gemeente Moerdijk.

Maatschappelijke rol

Als bedrijf vinden wij het belangrijk om een maatschappelijke rol te hebben. We willen een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij waarin we ons bevinden. Door onze betrokkenheid te tonen bij maatschappelijke initiatieven en doelen, kunnen we een verschil maken voor de mensen om ons heen. We zijn ons bewust van onze verantwoordelijkheid als bedrijf in de samenleving en onze invloed op het leven van mensen. We willen onze middelen gebruiken om maatschappelijke initiatieven te ondersteunen en de omgeving waarin we leven te verbeteren.

Manier om verbinding te maken

Het verzorgen van dieren kan een grote invloed hebben op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het is een manier om verbinding te maken met het leven en om tegelijkertijd een unieke verantwoordelijkheid aan te nemen. Door het verzorgen van dieren kunnen mensen hun zelfvertrouwen vergroten, hun motivatie verhogen en hun gevoel van eigenwaarde verhogen.

Elkaar inspireren

Als bedrijf vinden wij het belangrijk dat er ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij ons kunnen werken. We zien het als onze verantwoordelijkheid om deze groep mensen de mogelijkheid te bieden om een actieve bijdrage te leveren aan onze economie. We geloven dat iedereen, ongeacht zijn of haar achtergrond, een waardevolle bijdrage kan leveren en voelen ons verplicht om deze mensen te helpen. Daarnaast biedt het ons de kans om de diversiteit van ons bedrijf te vergroten en ons te verbinden met mensen die perspectieven en ervaringen bieden die verschillen van onze eigen. We kunnen van hen leren en door samen te werken kunnen we elkaar inspireren.

Interesse in Hertenpark?

Interesse in onze diensten of vragen over werkwijze onze diensten of de manier van werken. Neem dan zeker contact met ons op. Wij zullen uw aanvraag snel behandelen met een passend antwoord.

Contactgegevens

  • Zuidlangeweg 2B
  • info@vandriellandschapsbeheer.nl
  • 4796SB Oudemolen
  • KVK: 20057064 (Breda)
  • Luc van Driel: 06-27191906
  • John van Driel: 06-53197289