Onze Diensten

Landschapsbeheer

Het doel van de begrazing door schapen is in een gebied meer structuur en een gevarieerder beeld in plantengroei en daarbij behorende fauna te creëren, alsmede ecologische verbindingszones tussen de nu nog vaak geïsoleerde gebieden tot stand te brengen.

Schaapskudde bemiddeling

Heeft u plannen om een schaapskudde aan te schaffen of te verkopen, neem dan gerust met ons contact op.

Onderhoud zonnepanelen parken

Opdrachtgevers zijn oa Projectontwikkelaars van Zonneparken

Wie zijn wij en wat wij doen

Familiebedrijf Van Driel heeft al meer dan 35 jaar ervaring in de schapenhouderij. Duurzaamheid, Dierenwelzijn en Maatschappelijke betrokkenheid staan bij ons voorop. Sinds 2009 zijn wij ons gaan specialiseren in landschapsbeheer in de vorm van begrazing door schapen. Schaapskuddes spelen namelijk een belangrijke rol in het Nederlandse natuurlandschap. Niet alleen hebben schapen van oudsher ons landschap gevormd, tegenwoordig worden ze ingezet om verruiging van het landschap tegen te gaan. Bovendien is schapenbegrazing een ecologisch alternatief voor machinaal maaien.

Tevens bemiddelt van Driel bij de inkoop en verkoop van schapen en lammeren.

VOOR WIE?

Wij bieden praktische en duurzame oplossingen voor natuurbeheerders op diverse manieren. Zoals bijvoorbeeld Heidebegrazing voor natuurbeherende organisaties, Stadsbegrazing voor bijvoorbeeld gemeentes en onderhoud van bedrijventerreinen en zonnepanelenparken. Dit kan ofwel door het hoeden van de kuddes of door schapenbegrazing in flexibele afrastering.

Ook iets voor uw bedrijf of organisatie?

Iedere opdrachtgever heeft zijn eigen doelstellingen op het gebied van natuurbeheer en -onderhoud. Denk bijvoorbeeld aan het vergroten van de biodiversiteit. Of een verzorgde uitstraling van een bedrijventerrein. Met de juiste inzet van onze schapen, herders en honden, kunnen wij gericht bijdragen aan deze doelen. In overleg met de opdrachtgevende organisatie stellen we een specifiek, op maat gemaakt begrazingsplan op.

Benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen? En hoe schapenbegrazing bij kan dragen aan een betere biodiversiteit en ecologie? Neem dan contact met ons op voor een oriënterend gesprek. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u!