Home

Van Driel is een bedrijf dat meer dan 25 jaar deskundigheid heeft in de schapenhouderij, in- en verkoop van schapen en lammeren en tevens bemiddelt in de aanschaf en verkoop van schaapskuddes.

We beschikken over gespecialiseerde kennis van dieren en onderhouden intensieve contacten met schapenhouderijen door heel Nederland.  Daar Natuurbeheer door begrazing met schapen de laatste jaren sterk in opkomst is en blijkt dat de ecologische en economische aspecten van deze vorm van Natuurbeheer duidelijke voordelen biedt t.o.v. het mechanisch onderhoud van Openbaar groen, terreinen en Natuurgebieden, is er meer vraag gekomen naar bedrijven die een specialisatie hebben in begrazing door schapen (op specifieke plekken).

Ook wij kunnen aan deze vraag voldoen. Onze vakkundigheid hebben we mede te danken aan het advies, deskundigheid en begeleiding door Kenniscentrum De Wassum uit Limburg. De Wassum is een bedrijf dat al meer dan 20 jaar kennis en ervaring heeft in begrazing door schapen, Natuurbeheer in binnen en buitenland en is in Nederland uniek te noemen.Bovendien is er een Ecoloog en een dierenarts aan dit bedrijf verbonden waarop we indien nodig een beroep kunnen doen.