Dier en Welzijn

Van Driel Landschapsbeheer is een door de Gezondheidsdienst voor Dieren gecertificeerd Zoönose bedrijf.

Wat is een Zoönose bedrijf ?

Een Zoönose bedrijf is een bedrijf dat alle voorhande zijnde maatregelen neemt om overdraagbare ziekten van dier op mens (denk aan Q-Koorts) te voorkomen, in ieder geval de kans op besmetting zo klein mogelijk te houden.

Onder toezicht van vakkundige dierenartsen houden we ons aan een streng voorgeschreven inentingsprogramma. Hierdoor zijn alle facetten van ons bedrijf zoals ecologie, dierenwelzijn, gezondheid en fokkerij gewaarborgd.