Vogelverjaging

BORDER COLLIE: HET NIEUWSTE WAPEN TEGEN GANZENOVERLAST!!

Jaarlijks overwinteren ongeveer 2 miljoen ganzen in Nederland, wat vaak grote schade aan landbouwgronden en natuurgebieden oplevert.

De agrarische sector heeft sinds een aantal jaren te kampen met een toename aan schade toe te rekenen aan diverse vogelsoorten. Het gaat hierbij om zowel schade aan akkers als aan grasland, veroorzaakt door vertrapping en fourage.

Omdat in een aantal gevallen de voor deze schade verantwoordelijke vogels beschermde, inheemse diersoorten zijn en niet actief bejaagd kunnen worden is het VERJAGEN met BORDER COLLIES een uitermate GESCHIKT ALTERNATIEF.

VOORDELEN:

  • Diervriendelijke en ecologisch verantwoorde manier.
  • Vogelverjaging met Border Collies wordt ondersteund door de dierenbescherming.

De Border Collie is een bovenmatig intelligente hond met een enorme dosis werklust en is zeer baasgericht, waardoor hij heel gehoorzaam is.

De meerwaarde van dit ras als methode om vogels te verjagen komt voort uit eigenschappen als sterk drijfinstinct (niet alleen op vee, maar ook op veel vogelsoorten), enorm uithoudingsvermogen, stuurbaar over afstanden tot 800 meter, inzetbaarheid onder bijna alle weersomstandigheden en op diverse terreinen (incl. water) waar betreding door voertuig of mens lastig of onmogelijk is.

Het instinct van de Border Collie is om te drijven, maar niet om te doden; bovendien is het een stille werker die geen gebruik hoeft te maken van blaffen om de vogels te verjagen.


Dit in tegenstelling tot geluidsoverlast, die methodes als afschot of lichtpistolen veroorzaken. Dit maakt het ras ook zeer geschikt voor vogelverjaging op RECREATIE- en GOLFterreinen.

Mocht u geïnteresseerd zijn in deze vorm van vogelverjaging neem dan contact met ons op!!
Wij beschikken over goed opgeleide border collies en herders!